Posledná návšteva

Aktuálny čas je

  • Pokyny pre používanie poradní
    - čítanie poradní je verejne prístupné
    - zadávať otázky môžu len registrovaní a prihlásení užívatelia
    - odpovedajú iba poradcovia, resp. redakcia
    0 Témy
    0 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • Postup pre zadávanie otázok do poradní
    - vyberte si poradňu podľa témy vášho problému
    - kliknite na meno konkrétneho poradcu, ak nie je zobrazené, kliknite na názov poradne
    - v samotnej poradni kliknite na ikonku New Topic/Nová téma
    - do formulára zadajte otázku, prípadne priložte fotografiu a odošlite kliknutím na tlačidlo "Odoslať"
    - odpoveď na otázku si prečítate kliknutím na názov otázky
    0 Témy
    0 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» Mgr. Kamil Bartko
    [ img ]
    Zameriavam sa najmä na manželov a partnerov v kríze, vzťahové a partnerské problémy, ako aj liečbu rôznych depresii, úzkostí či fóbii. Viacej sprevádzam na ceste za riešením, než poukazujem na to v čom je problém. Cieľom nie je až tak sa vŕtať v probléme, ale nájsť silu vyriešiť ho.

    Psychoterapeutická poradňa
    Dolná 72
    Banská Bystrica

    0905 828101
    bartkokamil@gmail.com
    www.psychoterapeutickaporadna.sk
    skype: psychoterapeuticka.poradna
    11 Témy
    22 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» MUDr. Jozef Babala, PhD.
    [ img ]
    detský chirurg
    Pracuje na Klinike detskej chirurgie LFUK a DFNsP v Bratislave od roku 1991. Venuje sa najmä vrodeným cievnym ochoreniam a úrazovým poškodeniam ciev detského veku, hrudnej chirurgii a miniinvazívnej chirurgii (laparoskopia, torakoskopia).
    Vedie neštátne zdravotnícke zariadenie Euromed, s.r.o., jeho srdcovou záležitosťou je jednodňová chirurgia detského veku, ktorú v spolupráci so Slovenskou asociáciou jednodňovej chirurgie pomohol etablovať na Slovensku.
    Návštevníkom „rodinkovského webu“ rád odpoviem, poradím, pomôžem...
    115 Témy
    220 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» MUDr. Karol Javorka, PhD.
    [ img ][ img ]

    Ambulantný gynekológ v gynekologickej ambulancii Javorka, s.r.o.
    V našej poradni Vám radi odpovieme na otázky súvisiace s gynekologickými ochoreniami, tehotnosťou, pôrodom aj obdobím šestonedelia.

    Archív zodpovedaných otázok od roku 2005 nájdete TU
    4036 Témy
    7998 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» MUDr. Eva Čačová
    [ img ]

    Stomatologické centrum DENTLY Babčan & Alexejenko
    Apollo BC II, blok H
    Mlynské Nivy 49
    821 09 Bratislava
    02/52962697
    257 Témy
    509 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» MVDr. Radoslav Rigler
    [ img ]
    Člen komory veterinárnych lekárov SR (KVLSR) 
    Člen Českej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (ČAVLMZ) 
    Člen herpetologickej a teraristickej spoločnosti

    Atestácia 1 stupňa
    Interná medicína USG (ultrasonografické) vyšetrenia
    Dermatologické vyšetrenia
    Urologický aparát - diagnostika, plastická a rekonštrukčná chirurgia
    Chirurgické operácie malých zvierat
    Ošetrovanie a chirurgia plazov
    Anestéza a prevoz divožijúcich zvierat
    http://www.rigler.sk
    11 Témy
    21 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • PhDr. Kornélia Dibarborová
    [ img ]

    Detská klinická psychologička.
    Poradňa je dočasne neaktívna

    PRAX: Odd. klinickej genetiky (1978-2005), od I/2006 - Neštátna psychol. ambulancia (s priamou platbou bez účasti zdravotných poisťovní).

    Odpovie na otázky súvisiace s psychomotorickým v ý v i n o m detí (hlavne 0 - 10r.): nerovnomerný alebo rizikový vývin, deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, DMO, Downov sy., deti v adopcii, svalová hypotonia, zaostávanie vývinu reči atď.

    Výchovné a rodinné poradenstvo: poruchy adaptácie, spánku, stravovania, problematika mimoriadne nadaných detí, deti po umelom oplodnení, krízová situácia v rodine vplývajúca na dieťa.

    Školská zrelosť a poradenstvo pri voľbe školy.
    KONTAKT:
    MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava - Petržalka.
    Objednávanie telefonicky: 0905 798 810 (aj bez odporučenia lekára).
    Viac...

    Archív zodpovedaných otázok od roku 2006 nájdete TU
    326 Témy
    646 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ARCHÍV
    Témy
    Príspevky
    Posledný príspevok
  • MUDr. Martin MRÁZ, PhD. (Poradňa pediatra)
    [ img ]

    Poradňu pediatra nájdete na adrese poradnapediatra.rodinka.sk

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.
    1 Témy
    1 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • MUDr. Katarína Babinská, PhD. (Poradňa o výžive)
    [ img ]
    Odborníčka na výživu Vám rada zodpovie hlavne na tieto okruhy otázok: výživa počas tehotnosti, výživa dojčiacich mamičiek, výživa dojčiat a batoliat, dojčenie, prípravky mliečnej výživy, zaraďovanie nemliečnych potravín, obsah živín v potravinách, potravinové alergie, diéty, neznášanlivosť mlieka, bezlepkova diéta a pod.

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.

    Archív zodpovedaných otázok od MUDr. Babinskej od roku 2004 nájdete TU
    1092 Témy
    2185 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • Mgr. Barbora Vrábelová (Sociálno-pedagogická poradňa)
    [ img ]

    Mgr. B. Vrábelová sa venuje práci s deťmi s poruchami učenia a poruchami správania už od maličkého veku (hyperaktivita, vzdor, agresivita, oneskorený vývin,...)

    www.docbibi.sk
    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.

    Mgr.Barbora Vrábelová
    Sociálno-pedagogická poradňa ASTARTÉ
    Slowackého 18
    82104 Bratislava
    tel: 0911 223 004
    200 Témy
    387 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • Mgr. Ľubica Kuboňová (Pedagogická poradňa)
    [ img ]
    Vzdelanie: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Trnave.

    Riaditeľka a majiteľka vzdelávacej agentúry INTENZÍVNE DOUČOVANIE. Spolu so svojimi lektormi sa venuje príprave žiakov 5., 8. a 9. ročníkov základných škôl na prijímacie pohovory a na Testovanie 9 ( Monitory ). Agentúra poskytuje súčasne aj individuálne doučovanie žiakom ZŠ a SŠ už desiaty rok. Sídlo agentúry je v Bratislave.

    Má bohaté skúsenosti a úspechy pri vzdelávaní a výchove detí a študentov.
    Poradňa je neaktívna, využite ako archív odpovedí
    Rada poradí a pomôže všetkým rodičom, ktorým leží na srdci vzdelanie svojich ratolestí a ich úspešný a šťastný štart do života.
    www.intenzivne.sk
    7 Témy
    14 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • MUDr. Jaroslava Orosová (Poradňa pre imunoprofylaxiu RSV)
    [ img ]

    Primár - detský pneumológ

    Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
    FNsP Podunajské Biskupice
    Krajinská 101
    825 56 Bratislava

    Prečítajte si článok o RS vírusoch - hrozbe pre nedonosené deti.
    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.
    173 Témy
    336 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • MUDr. Mária Krajčírová, PhD (Poradňa detskej gastroenterologičky)
    [ img ]
    Pediater a detský gastroenterológ
    Vysokoškolské štúdium ukončila na LF UK v Bratislave. Absolvovala atestáciu I. a II stupňa v odbore pediatria, atestáciu z detskej gastroenterológie, hepatológie a výživy a postgraduálne štúdium na LF UK v Bratislave. Pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Teraz pracuje ako pediater a detský gastroenterológ v Euromedix a.s. na Betliarskej ulici v Bratislave

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.
    38 Témy
    76 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • MUDr. Renáta Kučerová (Poradňa ORL)
    [ img ]
    MUDr. Kučerová Renáta
    Centrum Kramáre
    jednodňová chirurgia
    Limbová 22 - Bratislava
    t.č.: 0918 40 49 03

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.

    Lekárka v súkromnej usno-nosno-krčnej ambulancii a v Centre jednodňovej chirurgie v Bratislave pre ochorenia ušno-nosno-krčné a choroby hlavy a krku. Venuje sa najmä operačným výkonom ako vyberanie detskej nosohltanovej mandle, krčných mandlí, operácií nosa, hlasiviek a uší.
    http://www.centrumkramare.sk
    205 Témy
    407 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • JUDr. Soňa Glezgo (Právna poradňa)
    [ img ]

    Právna poradňa je zameraná na problematiku súvisiacu s tehotenstvom, materstvom, rodičovstvom, deťmi a súvisiacimi rodinno-právnymi a pracovno-právnymi vzťahmi.

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.

    Do pozornosti Vám odporúčame knižku PRÍRUČKA PRE RODIČA - začiatočníka, ktorej spoluautorkou je aj JUDr. Soňa Glezgo.
    749 Témy
    1491 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • Mgr. Zuzana Zimová (Poradňa nielen o adopcii)
    V spolupráci s Občianskym zružením Návrat máte k dispozícii poradenstvo o náhradnom rodičovstve (adopcii, pestúnskej starostlivosti alebo profesionálnom rodičovstve dieťaťa).

    Na vaše otázky odpovedá sociálna poradkyňa Návratu, občianskeho združenia pre poradenstvo v náhradnom rodičovstve.

    Návrat prevádzkuje Infolinku nielen o adopcii a www.adopcia.sk.
    25 Témy
    49 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • Mgr. Jana Boleková, farmaceutka (poradňa dojčenia)
    [ img ]

    Vedie v Bratislave lekáreň priateľskú tehotným, dojčiacim a deťom.

    Ako konzultantka sa venuje poradenstvu v oblasti dojčenia, homeopatie, fytoterapie, prírodnej kozmetiky, racionálnej výživy, eko/bio životného štýlu - cez internet tu, v prípade potreby osobnej konzultácie obj. na tel.č.: 0903-302306.

    Matka dvoch detí.
    Získala Atestáciu z francúzskej homeopatickej školy, Certifikát poradcu prírodnej kozmetiky značky Weleda, Certifikát 4 stupňov Montessori pedagogiky, aktívna účasť na konferenciách o dojčení, vzťahovej výchove, prirodzenej starostlivosti o dieťa,...

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.
    116 Témy
    217 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • Mgr. Ema Krajčovičová, psychologička (poradňa dojčenia)
    Certifikovaná poradkyňa v dojčení absolvoval a školenia Laktačnej ligy v spolupráci s OZ Mamila a UNICEF . Ponúka internetové konzultácie, informácie a poradenstvo v oblasti dojčenia a starostlivosti o rodinu.

    Archív všetkých odpovedí našej poradne dojčenia od roku 2003 nájdete TU

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.
    128 Témy
    255 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • MPSVaR
    [ img ]

    Riešime vaše otázky týkajúce sa poskytovania „rodinných dávok

    - prídavok na dieťa,
    - rodičovský príspevok,
    - príspevok pri narodení dieťaťa,
    - nový príspevok na starostlivosť o dieťa,
    - príspevky v náhradnej starostlivosti a náhradné výživné.

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.
    168 Témy
    319 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» Mária Kohútiarová - poradňa (ne)plodnosti
    [ img ]
    Absolvovala kurz učiteľa prirodzeného plánovania rodičovstva v spolupráci s LPP

    Poradňa pre tých, čo sa chcú naučiť porozumieť svojmu telu z pohľadu plodnosti. Či už po dieťatku túžite, alebo máme z ďalšieho tehotenstva paniku, alebo sa vám niečo vo vašom cykle nezdá.
    39 Témy
    78 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» Mária Kohútiarová - poradňa dojčenia
    Obsahom ďalšej poradne je aj tehotenstvo, dojčenie a prirodzená materská starostlivosť o dieťatko do troch rokov života - vrátane riešenia problémov a podpory.
    38 Témy
    75 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» Poradňa fyzioterapeuta: Mgr. Andrej Foltýn
    Liečba a prevencia u detí aj dospelých.
    Viac o ponuke a metódach rehabilitačného oddelenia
    11 Témy
    22 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.
    [ img ]


    Radoslav Procházka je advokát a vysokoškolský pedagóg, autor štyroch monografií a desiatok vedeckých článkov, člen významných odborných grémií. V advokátskej praxi sa venuje najmä otázkam ústavného, občianskeho a správneho práva, vrátane rodinno-právnych vecí. Je otcom rodiny.

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.
    221 Témy
    431 Príspevky
    Žiadne príspevky
     
  • ⇒» MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast
    [ img ]
    Profil
    M. Špániková študovala v rokoch 1975 až 1981 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Prahe. Má atestáciu z pediatrie a dorastového lekárstva. Od roku 1981 pracuje ako detská lekárka: spočiatku vo vidieckej nemocnici v Snine, od roku 1986 ako obvodný detský lekár v Bratislave, od roku 1994 ako samostatne pracujúci neštátny lekár v Bratislave v odbore primárnej starostlivosti o deti a dorast. Osobitne sa venuje vakcinológii a výžive detí.
    M. Špániková má tri deti a dve vnúčatá.

    Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.
    19 Témy
    38 Príspevky
    Žiadne príspevky
     

Kto je on-line

Celkovo je 1 užívateľov prítomných: žiadny registrovaný užívateľ, 1 skrytý a 0 hostí (založené na aktivite užívateľov za posledných 5 minút)
Naraz bolo prítomných najviac 544 užívateľov dňa

Registrovaní užívatelia: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný
Legenda: Administrátori, August 2004, Deti a viera, Duly, Globálni moderátori, Na pokračovanie, November 2010, Novembrovky 2005, Prvý kvartál 2005, Snažilky po missed abort 2008, Zamestnané mamičky, januar08, koordinatori CPPR, oktober10

Štatistiky

Celkom 17135 príspevkov • Celkom 8672 tém • Celkovo 22200 užívateľov • Najnovším užívateľom je Centrum Logos

cron