januar08

Uzavretá skupina mamičiek s babetkami narodenými v januári 2008. Nové členky len na pozvanie. Toto je otvorená skupina, noví uživatelia môžu požiadať o vstup do nej.