predškoláci

[ img ]

Právna poradňa je zameraná na problematiku súvisiacu s tehotenstvom, materstvom, rodičovstvom, deťmi a súvisiacimi rodinno-právnymi a pracovno-právnymi vzťahmi.

Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.

Do pozornosti Vám odporúčame knižku PRÍRUČKA PRE RODIČA - začiatočníka, ktorej spoluautorkou je aj JUDr. Soňa Glezgo.
vybrali.sme.sk linkuj.cz facebook linkedin google live jaggcz addthis

predškoláci

Poslaťod Mimka1 »

Dorbý den pani doktorka,
chcela by som Vás poprosiť o radu, týka sa zákona o predškolákoch (teda určite sa takto nevolá odborne :) ). Od januára sa vraj nemá platiť školné v MŠ za deti ktoré sú predšolákmi, nakolko vraj už posledný rok v školke sa berie ako povinná školská dochádzka. V školke som ale našla šek, že mam platiť.
Dakujem za radu.
Mima Antožiová
Mimka1
 
Príspevky: 4566

Poslaťod JUDr. Soňa Glezgo »

Dobrý deň.
Podľa ust. § 14 vyhl. 353/1994 o predškolských zariadeniach

(1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, určená podľa osobitného predpisu, 9a) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac suma neprevyšujúca 7, 5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 9b) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

(2) Na úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom nie je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, môže zriaďovateľ vyberať príspevok od rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

(3) Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, uhrádza okrem príspevku uvedeného v odsekoch 1 a 2 aj výdavky na stravovanie dieťaťa 10). (4) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a) dieťa je umiestnené v predškolskom zariadení zriadenom orgánom štátnej správy v školstve pri zdravotníckom zariadení,
b) dieťa má nariadenú ústavnú výchovu,
c) dieťa má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára,
d) dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov predškolské zariadenie 30 po sebe nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a skončenia choroby,
e) dieťa nenavštívilo predškolské zariadenie v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,
f) iná osoba uhrádza úplne náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach alebo časť týchto nákladov zodpovedajúcu výške príspevku určeného podľa odseku 1,
g) rodič predloží riaditeľovi predškolského zariadenia doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 11)

(5) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza pomerne, ak iná osoba uhrádza náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení vo výške nižšej, ako je príspevok určený zriaďovateľom podľa odseku 1.

(6) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 4, zriaďovateľ vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok podľa odseku 1.
JUDr. Soňa Glezgo
 
Príspevky: 729


vybrali.sme.sk linkuj.cz facebook linkedin google live jaggcz addthis

Späť na JUDr. Soňa Glezgo (Právna poradňa)

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia