Statne obcianstvo dietata.

[ img ]

Právna poradňa je zameraná na problematiku súvisiacu s tehotenstvom, materstvom, rodičovstvom, deťmi a súvisiacimi rodinno-právnymi a pracovno-právnymi vzťahmi.

Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.

Do pozornosti Vám odporúčame knižku PRÍRUČKA PRE RODIČA - začiatočníka, ktorej spoluautorkou je aj JUDr. Soňa Glezgo.
vybrali.sme.sk linkuj.cz facebook linkedin google live jaggcz addthis

Statne obcianstvo dietata.

Poslaťod alenka76 »

Vazena pani JuDr.Glezgo!

Prosim Vas o radu v zalezitosti statneho obcianstva.
V marci sa mi narodi dietatko,v Rakusku-nakolko som aj vydata za Rakuskeho st.obcana.
S manzelom sme sa dohodli,ze dietatko bude len Rakusky obcan.
Dozvedela som sa vsak na ambasade ze ja budem musiet prihlasit a poziadat Slovensky rodny list pre dieta a potom poziadat slovensky stat o prepustenie zo zväzku voci Slov.statu.?
Manzel vsak dostal zase informaciu o tom ze staci prehlasenie v Rakusku na urade ze chceme len Rakuske obcianstvo a nie dvojake alebo ine.
Mozte mi prosim napisat ako mam postupovat?
alenka76
 
Príspevky: 5477

Poslaťod JUDr. Soňa Glezgo »

Dobrý deň.

Na ambasáde Vám poskytli správnu informáciu. Bude bohužiaľ potrebné prejsť formálny postupom, upraveným zákonom o štátnom občianstve SR. Postup bude komplikovanejší, ako majú Rakúšania. Je tomu tak z toho dôvodu, že ak jeden z rodičov má naše štátne občianstvo, dieťa automaticky nadobúda naše štátne občianstvo narodením. Stratiť naše štátne občianstvo je možné len prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť, ako vyplýva z nižšie citovaného. Vyhlásenie urobené pred rakúskymi úradmi bude záväzné pre Rakúsko.

Podľa cit. ust. zák č. 40/1993 o štátnom občianstve SR

§ 5
(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa,

a) ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky,

§ 9

(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť len prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť.

(2) Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia v prípade prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

(3) Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nemožno prepustiť osobu,

a) proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, prípadne je vo výkone trestu, alebo nemá vykonaný trest uložený rozsudkom súdu Slovenskej republiky,

b) ktorá má nedoplatky na daniach a verejných dávkach v Slovenskej republike.

(4) Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa podáva osobne na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

(5) Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,

c) dôvody žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a

d) dátum a podpis žiadateľa.

(6) Žiadateľ predloží k žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
a) doklad totožnosti,

b) rodný list,

c) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,

d) výpis z registra trestov Slovenskej republiky nie starší ako šesť mesiacov,

e) prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí,

f) potvrdenie, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach v Slovenskej republike.

(7) Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Maloleté deti mladšie ako 14 rokov, ktoré rodič uviedol v žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, strácajú štátne občianstvo Slovenskej republiky spolu s rodičom.

(8) O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja. Ak obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, vydá listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ktorá obsahuje
a) názov "Slovenská republika" a názov obvodného úradu v sídle kraja,

b) číslo konania o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,

c) ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa osoba prepúšťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,

d) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,

e) miesto a dátum vydania listiny,

f) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,

g) odtlačok úradnej pečiatky.

(9) Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky obvodnému úradu v sídle kraja.

(10) Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky opätovne, ak v čase medzi vydaním listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a jej prevzatím žiadateľom vyjdú najavo nové skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozhodnutí vo veci.

(11) Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky odovzdáva obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý ju osobne preberá. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky zašle bezodkladne obvodnému úradu v sídle kraja doklad o prevzatí listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

(12) Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky do šiestich mesiacov od doručenia písomnej výzvy, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky vráti listinu príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise a žiadateľ sa o zastavení konania upovedomí.

(13) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 12 sa nemožno odvolať.

(14) Obvodný úrad v sídle kraja zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.

(15) Obvodný úrad v sídle kraja si môže vyžiadať od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
JUDr. Soňa Glezgo
 
Príspevky: 729


vybrali.sme.sk linkuj.cz facebook linkedin google live jaggcz addthis

Späť na JUDr. Soňa Glezgo (Právna poradňa)

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia