Stránka 1 z 1

Odstúpeni od kúpnej zmluvy

PoslaťNapísal:
od tereza
Dobrý deň pani doktorka,

chcem sa spýtať či mám nárok ako predávajúca odstúpiť od kúpnej zmluvy lebo kúpna cena nebola viac ako 2 roky po podpise kupujúcim uhradená?

V zmluve je uvedené, že cena je splatná podľa dohody zmluvných strán, zmluva nadobúda platnosť podpisom a účinnosť zaplatením kúpnej ceny + zápisom do katastra. Zápis bol vykonaný, kúpna cena zaplatená nebola. Je zmluva neplatná resp. neúčinná? Dá sa od nej písomne odstúpiť?

Ďakujem vopred!
Tereza

PoslaťNapísal:
od JUDr. Soňa Glezgo
Dobrý deň, Tereza.

Mali ste, resp. máte nie práve dobre napísanú kúpnu zmluvu. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Katastrálny úrad bude akceptovať odstúpenie od zmluvy za predpokladu, že budete mať písomný súhlas od druhej zmluvnej strany. Znie to paradoxne, pretože odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon. Avšak nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnosti je špecifickejší právny úkon ako bežné predaje hnuteľných vecí. Pred povolením vkladu úrad skúma len platnosť zmluvy. Preto ak bola platná, vklad bol povolený a nadobúdateľ nadobudol vlastnícke právo. Ak by ste súhlas druhej strany nezískali, úrad Vás odkáže na súdne konanie, v ktorom podáte žalobu o určenie, že zmluva je neplatná. Môžete sa tiež rovno domáhať žalobou o zaplatenia kúpnej ceny, čo by mohla byť rozumnejšia voľba.